Trädvård i världsklass

Här nedan hittar du allt om våra tjänster och serviceområden. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar eller om du är redo för en gratis offert.

Våra tjänster

Klättring

I många fall är det direkt omöjligt att ta ner eller beskära träd utan att klättra i dom, tex vid svårtillgänglighet eller i närheten av byggnader. Detta kräver naturligtvis noga planering och försiktighetsåtgärder. Vi på Grenkultur är utbildade och försäkrade och har de certifikat som krävs för säkra arbeten ovanför marken.

Trädfällning

Det kan finnas många anledningar till varför man vill fälla ett träd, det är dock viktigt att tänka efter en extra gång innan man bestämmer sig. Vi på Grenkultur hjälper gärna till och bedömer era träd utifrån alla tänkbara aspekter innan vi påbörjar en fällning. Självklart kan Grenkultur även hjälpa till med rådgivning kring nyplantering och hur ett träd kan ersätta ett annat för att skapa en bättre harmoni på platsen.​

Arboristtjänster

Det bästa för ett träd är att låta det vara ifred. Tyvärr sammanfaller inte alltid trädets bästa med våra egna behov och önskemål. I dessa fall vill vi hjälpa till att orsaka så lite skada som möjligt och få dig och dina träd att trivas ihop. Vi använder vår kunskap för att i största möjliga mån få trädet att anpassa sig. Olika träd lämpar sig bättre eller sämre för olika metoder och bedömningen måste alltid göras på plats utefter vad det är för träd, och hur och var det växer. Kontakta oss så berättar vi gärna närmare om hur vi arbetar med just dessa frågor.​

Vanliga frågor

Sektionsfällning innebär att en klättrare tar sig upp i trädet och tar ner det i lagom stora bitar. Om trädet står väldigt svårt till eller om det finns bebyggelse som gör det omöjligt att kasta ner grenar och stambitar utan att riskera skador är man tvungen att hissa ner bit för bit (nedriggning). Detta tar givetvis lite längre tid.

Ja, rut. 50% på arbetskostnaden och vi tar hand om allt pappersarbete. Det enda vi behöver från dig er ett personnummer.

Det kan finnas detaljplaner i vissa kommuner som styr vad som får och inte får göras med träden på området. I dessa fall behövs marklov som man söker på stadsbyggnadskontoret i kommunen. Det är alltid du som kund som ansvarar för att eventuella tillstånd har sökts och godkänts, att träden står på din tomt osv. Ta kontakt med din kommun om du är osäker och det kan även vara en bra idé att prata med berörda grannar.

 I Stockholm finns det en väl utbredd myt om att ekar är skyddade genom en lag från 1500-talet, instiftad av kungen som behövde ekträ till skeppsbygge. Det har säkert funnits en sådan lag, men den är inte aktuell idag. Däremot har SLU en webbsida, tradportalen.se, där grova eller biologiskt värdefulla träd finns inventerade och dessa träd får man inte fälla eller på annat sätt åsamka skada.

Vissa träd har av olika anledningar en större benägenhet att bli skyddsklassade än andra, men bortsett från det gäller alltså samma regler för ekar som för alla andra träd (se ovan).

– Javisst. Tomas kommer direkt. 

– Javisst. Tomas kommer på måndag.

Facebook

Du kan lätt ta kontakt med oss via frågeformuläret eller via Facebook. Tryck bara på symbolen ovan för att besöka vår profil.

Instagram

Om du vill hålla dig uppdaterad om våra arbeten och få en inblick i hur vi arbetar så kan du följa med oss på Instagram!

Stäng