Stubbfräsning på Värmdö och i Stockholm

Grenkultur hjälper dig med stubbfräsning på Värmdö eller andra platser i Stockholm. Behöver ni bli av med era stubbar efter en trädfällning och vill ha RUT på roten? Här kan du läsa om hur vi utför stubbfräsning och vad som kan vara bra och tänka på innan ni fattar beslut.

Om stubbfräsning

professionell stubbfräsning på Värmdö och i stockholm

STUBBFRÄSNING ELLER GRÄVMASKIN?

Stubbar är superbra för myror, men i en trädgård är de mest i vägen. Är de inte alltför många utför vi stubbfräsning snabbt och billigt. Viktigt att känna till är dock att hela rotsystemet inte försvinner vid en stubbfräsning. De rötter som befinner sig djupare än ca tio centimeter under markhöjd lämnas kvar och kommer på sikt att förmultna och eventuellt bidra till att marknivån kan sjunka något. Ska en byggnad uppföras på platsen eller om ett nytt träd ska planteras bör hela roten grävas upp med en grävmaskin istället. Behöver ni hjälp med att komma i kontakt med en pålitlig grävmaskinist i Stockholm eller på Värmdö hjälper vi er givetvis med det.

RUT PÅ ROTEN

Stubbfräsning är skattereducerat med rut, dvs halva priset på arbetskostnaden och vi sköter självklart allt pappersarbete. Priset beror på faktorer som storlek, trädslag och inte minst markförhållanden och tillgänglighet till arbetsplatsen. Fliset  som blir kvar när stubbfräsningen är gjord förmultnar snabbt och lämnas kvar som jordförbättring på platsen.

Behöver du en offert på stubbfräsning?

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Ladda upp 1 - 5 bilder med max filstorlek om 50 mb i filformaten JPG, JPEG, PNG, PDF, HEIF, HEIC