Trädfällning på Värmdö och i Stockholm

Vi utför trädfällning på Värmdö och i hela Stockholm. På denna sida kan du läsa mer om hur vi arbetar när vi fäller dina träd, om säkerhet och försäkring, avancerad trädfällning, bortforsling och riskträd som kanske står för nära elledningar m.m.

Om trädfällning

SÄKRAT OCH FÖRSÄKRAT

Trädfällning behöver inte vara svårt, men är ibland nödvändigt. Det finns dock många faktorer som man kan behöva ta hänsyn till innan, under och efter en trädfällning för att minimera risken för skador på människor och egendom. Vi har kunskapen, utrustningen och är fullt försäkrade för att ni som kund ska kunna känna er trygg under hela arbetet.

 

AVANCERAD TRÄDFÄLLNING

Vi utför all slags trädfällning på Värmdö och i hela Stockholm utifrån trädets och platsens förutsättningar. Ofta går det att utföra trädfällning från marken, men ibland behöver vi klättra och ta ner trädet i sektioner. Finns det byggnader eller känslig vegetation i direkt anslutning till fällzonen finns många olika tekniker för att lugnt och säkert hissa ner trädet i hanterliga bitar. Ibland kan det snabbaste och billigaste sättet att utföra en trädfällning vara att använda en skylift, eller en lastbil och ibland måste arbetet utföras för hand. Oavsett hur den bästa lösningen ser ut ser vi till att utföra er trädfällning snabbt och säker.

professionell sektionsfällning på Värmdö och i Stockholm

AVFALLSHANTERING OCH BORTFORSLING MED MILJÖN I TANKEN

Den större delen av arbetet börjar oftast efter en trädfällning. Det kan vara svårt att föreställa sig hur stort ett träd faktiskt är innan det kommer ner på marken och att städa undan efter en trädfällning är ett arbete som kan vara tyngre och ta längre tid än man kanske tror. Hur man fäller, i vilken ordning och med vilka maskiner man utför efterarbetet kan göra stor skillnad för hur lång tid ett arbete tar och i slutändan hur mycket ni som kund behöver betala.

Det bästa för dig, oss och även ur ett ekologiskt perspektiv är oftast att ta tillvara på så mycket så möjligt av trädet på plats. Grenar och lövmassa går att flisa ner och använda i trädgården eller som faunadepåer som gynnar insekter, fåglar och den biologiska mångfalden. Stambitar går att såga upp till ved eller med hjälp av vårt portabla sågverk omvandlas till något annat, kanske  en bänk eller en trädgårdsmöbel?Ibland är självklart det enda rätta att vi eller någon av våra lokala samarbetspartners kommer och hämtar avfallet som i så fall blir till fjärrvärme istället.

Oavsett vilken lösning vi gemensamt kommer fram till ser vi till så att er trädfällning utförs säkert, till ett rimligt pris och att arbetsplatsen är snygg och städad efter oss när vi är färdiga.

RISKTRÄD OCH ELLEDNINGAR

Ingen kan med säkerhet säga hur, var och framförallt när ett träd faller eller en gren går av, men med ett tränat öga och erfarenhet går det att göra en kvalificerad riskbedömning och utifrån den ta fram ett bra åtgärdsförslag. Om trädet är tillräckligt vitalt och rötterna oskadade kan till exempel en viktreducering, dvs att man kortar in en eller flera grenar vara ett bra alternativ till trädfällning. Träd som konkurrerar med ledningar är också ett vanligt problem som vi har all behörig utbildning och utrustning för att hantera.

professionell sektionsfällning på Värmdö och i Stockholm

KOSTNADSFRI OFFERT

Varje trädfällning är unik och för att kunna ge dig rätt prisuppgift utför vi alltid en besiktning av arbetsplatsen innan vi påbörjar arbetet. Förutsatt givetvis att det gäller trädfällning i Stockholm och Nacka, Värmdö. Ibland räcker det med bilder för att kunna göra en första bedömning och ibland krävs det att vi tittar närmare på plats. Oavsett kan du som kund känna dig trygg med att vi inte påbörjar en trädfällning eller annat arbete innan vi är helt överens om offerten.

RUT-AVDRAG

Trädvård och trädfällning är skattereducerat genom rut-avdraget. Det innebär att staten står för hälften av arbetskostnaden upp till 75000kr per person och år. Väljer ni att nyttja avdraget så tar vi hand om pappersarbetet och drar av kostnaden på fakturan. Enklare kan det inte bli.Behöver du en offert på trädfällning?

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Ladda upp 1 - 5 bilder med max filstorlek om 50 mb i filformaten JPG, JPEG, PNG, PDF, HEIF, HEIC