Trädbeskärning på Värmdö och i Stockholm

Behöver du hjälp med trädbeskärning på Värmdö eller någon annanstans i Stockholm? Då hjälper vi dig! Ibland är det svårt att se skogen för alla träd och det krävs både fantasi, kunskap och erfarenhet för att se potential i ett vildvuxet gammalt päronträd eller ett snårigt hörn av trädgården. På denna sida kan du läsa mer om när trädbeskärning behövs och hur vi går till väga för en miljö där träd och människor trivs tillsammans.

Om trädbeskärning

professionell trädskärning på Värmdö och i Stockholm

TRÄDBESKÄRNING FÖR TRÄDETS BÄSTA

När vi utför en trädbeskärning strävar vi alltid efter att ta hänsyn till trädets behov i största möjliga mån. Generellt är det oftast bäst för trädet att man gör så lite som möjligt, men med det sagt finns det en arsenal av beskärningsåtgärder och gallringsmetoder till hands för att skapa en säker och estetiskt tilltalande miljö där både träd och människor trivs tillsammans. Vi hjälper er med er trädbeskärning i Stockholm och på Värmdö.

KRONLYFT, KRONREDUCERING OCH GALLRING

Ibland är det svårt att se skogen för alla träd och det krävs både fantasi, kunskap och erfarenhet för att se potential i ett vildvuxet gammalt päronträd eller ett snårigt hörn av trädgården. Det är lätt att lura sig och tro att ett träd är för stort eller för högt när det i själva verket behöver utrymme, luft kring stammen eller en gallring i kronan. En trädskärning eller trädbeskärning helt enkelt

Självklart kan ett träd verkligen vara för stort, vildvuxet eller växa på fel plats och även om en trädbeskärning kan lösa problemet på kort sikt kanske det inte alltid är den bästa åtgärden? I en del fall bör man fälla trädet och plantera ett nytt som bättre är anpassat till platsen och omständigheterna. Oavsett vilket hjälper vi er att fatta det bästa beslutet för era och trädets behov och självklart utför vi själva trädskärningen i Stockholm eller på Värmdö åt er.

professionell trädskärning på Värmdö och i Stockholm
professionell trädskärning på Värmdö och i Stockholm

TRÄDBESKÄRNING FÖR FRUKTTRÄD, UPPBYGGNADSBESKÄRNING OCH JAS

Trädbeskärning kan utföras på alla träd och ju tidigare man börjar desto större är sannolikheten att resultatet blir bra. Att försöka förvandla ett stort äppelträd till ett litet paraply är ett projekt som många försökt sig på, men mycket få har lyckats med. Resultatet blir oftast stressade träd som snarare liknar kaktusar och det tar många år att återskapa en förstörd kronstruktur. De flesta träd klarar av en trädbeskärning på upp till ca 20 procent av den totala bladmassan under en växtsäsong, men att beskära rätt grenar och inte minst hur man gör snitten är direkt avgörande för ett gott resultat. Att lära sig utföra en trädskärning tar fem minuter, men att behärska konsten fullt ut tar en livstid.

Trädbeskärning av fruktträd kan utföras året runt, men tidpunkten påverkar hur trädet reagerar på beskärningen. En tidig vårbeskärning främjar tex generellt skott-tillväxten på päron och äppelträd och en senare trädbeskärning gynnar fruktskotten. Körsbär och plommon behöver man beskära mer försiktigt då de inte skjuter nya skott på samma sätt. Juli, Augusti och September (JAS) är traditionellt en bra tid för beskärning då de flesta fruktträd har blommat klart, men ännu inte är tungt lastade med frukt, men en minst lika bra tid för trädskärning är som sagt tidig vårvinter (feb-mars). Dels är träden fortfarande i vinterdvala, dels blir det mindre avfall och dessutom har de flesta arborister i Stockholm och på Värmdö (oss inkluderat) oftast lite mindre att göra vilket ökar chansen för att du ska få snabb och prisvärd hjälp med dina fruktträd.

TRÄDBESKÄRNING AV RISKTRÄD

Ingen kan med säkerhet säga hur, var och framförallt när ett träd faller eller en gren går av, men med ett tränat öga och erfarenhet går det att göra en kvalificerad riskbedömning och utifrån den ta fram ett bra åtgärdsförslag.

Om trädet är tillräckligt vitalt och rötterna oskadade kan till exempel en viktreducering, dvs att man kortar in en eller flera grenar vara en bra typ av trädbeskärning. I gamla eller speciellt skyddsvärda träd kan en kronstabilisering (en eller flera linor infästa i trädets krona som avlastar vikten) vara den bästa lösningen för att säkra upp kronan och låta trädet leva vidare. Till syvende och sist är det givetvis ni som kund som fattar beslutet, men vi hjälper er att göra en bra bedömning och självklart utför vi er trädbeskärning tryggt och säkert, om det behövs när beslutet väl är fattat. 

professionell trädskärning på Värmdö och i Stockholm

HAMLING OCH TOPPKAPNING

Att hamla träd är en gammal metod av trädbeskärning, vanlig i södra Sverige, men även här i Stockholm med omnejd. Ursprungligen utfördes hamling för att utfodra djur. Korrekt hamlade träd blir ofta relativt små, lever längre och får ett mycket karakteristiskt utseende. Hamlar man ett träd har man dock tagit på sig (och kommande generationer) en uppgift som sträcker sig fram tills trädet dör. Hamlade träd kräver underhåll med några års mellanrum för att inte riskera att bli farliga. Alla träd kan hamlas, men resultatet blir bäst på unga träd med kraftig skottskjutning som tex lind eller pil och utförs med fördel under sensommar eller höst.

Hamling ska inte förväxlas med toppkapning som innebär att man kapar en eller flera större stammar och lämnar snitt som trädet omöjligt kan läka. Toppkapning är i de allra flesta avseenden en mycket dålig typ av trädbeskärning. Att rensa under kronan och/eller en bit upp längs stammen i kombination med en krongallring kan ge ett mycket ljusare intryck än att såga av toppen och är dessutom en betydligt mycket bättre åtgärd. Toppkapade träd är sällan snygga och ofta farliga om man inte utför regelbunden trädskärning eftersom ett träd aldrig kan läka en toppkapning och de ersättande skotten aldrig kommer ha samma bärighet.

Behöver du en offert på trädbeskärning?

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Ladda upp 1 - 5 bilder med max filstorlek om 50 mb i filformaten JPG, JPEG, PNG, PDF, HEIF, HEIC