Trädplantering på Värmdö och i Stockholm

Vi hjälper dig med trädplantering på Värmdö eller någon annanstans i Stockholm. Att planera och välja sina träd med omsorg är av största vikt vid en trädplantering. Det finns en hel del att tänka på för ett lyckat och hållbart resultat. Här kan du läsa mer om hur vi går till väga och saker som kan vara bra att ha med sig i planeringsarbetet.

Om trädplantering

Trädplantering

LYCKAS MED DIN PLANTERING — VÄLJ DINA TRÄD MED OMSROG

Vid all trädplantering är valet av träd och plats mycket viktigt och beslutet kommer påverka människor och andra djur och växter under lång tid framöver. En väl genomtänkt trädplantering är med andra ord en gåva som växer, men på samma sätt kan en impulsartad trädplantering orsaka effekter som är allt annat än önskvärda för många, inte minst för trädet.

Trädplantering i Stockholm innebär givetvis vissa begränsningar om man jämför med sydligare regioner och plantering i hårdgjord innerstadsmiljö ställer givetvis ännu högre krav på växtbädd och trädval. Vid trädplantering på Värmdö eller i vilken skärgårdsmiljö som helst är det tex faktorer som vindförhållanden och säkrad vattenförsörjning/dränering som kan vara avgörande före resultatet.

Faktorer som växtzon, jordförhållanden, ljus och vattentillgång är med andra ord minst lika viktiga som de estetiska faktorer du behöver ta hänsyn till innan valet av träd är gjort.

Tillsammans med ert eller vårt val av trädgårdsingenjör kan vi hjälpa er att utforma en plan för trädval och växtplats anpassat efter era behov och förutsättningar. Genom våra samarbetsavtal med lokala plantskolor i Stockholm och på Värmdö kan vi se till så att ni får högkvalitativa och friska träd till ett bra pris och med snabb leverans, allt för att se till så er plantering, oavsett om den sker i Stockholm, på Värmdö eller någon annanstans blir så lyckad som möjligt.

VÄXTBÄDDAR, STÖDSTOLPAR OCH STAMSKYDD

Den sista och kanske viktigaste delen vid trädplantering är givetvis själva planteringen och precis som med beskärning är principerna mycket enkla, men det är omsorgen, detaljerna och den samlade kunskapen hos utföraren som avgör om resultatet av trädplanteringen blir lyckat. Dessvärre kan det dröja lång tid innan problemen med en slarvigt utförd trädplantering visar sig och då är det ofta för sent att åtgärda dem. 

Gropen behöver ha rätt djup, växtbädden vara korrekt uppbyggd och jorden måste vara rätt preparerad för att rötternas uppsugningsförmåga och cellandning ska kunna ske på ett bra sätt. Trädet behöver dessutom skyddas från vind, torka och angrepp under de första åren och lika viktigt som det är att montera skyddsanordningar är det givetvis att inte glömma bort att avlägsna nät, galler, stolpar mm när de inte behövs längre.  

Oavsett om ni väljer att själva utföra er trädplantering eller låta oss stå för hela proceduren så kommer ni förhoppningsvis aldrig ångra att ni gett er själv och många andra en mycket god investering för lång tid framöver.

Behöver du en offert på trädplantering?

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Ladda upp 1 - 5 bilder med max filstorlek om 50 mb i filformaten JPG, JPEG, PNG, PDF, HEIF, HEIC